PCCW商業寬頻上網連電話 | 觀塘 廣生行中心

帶動互聯思維

服務詳情:
PCCW商業寬頻上網連電話

地址:
廣生行中心| 151-153 海濱道| 觀塘

日期:
2017年5月10日

服務供應商:
100M+商業電話線X2

合約期:
24個月

寬頻覆蓋:
電訊盈科 (PCCW)覆蓋,香港寬頻(HKBN)覆蓋

條款及服務細則隨時改變。如有興趣索取 PCCW商業寬頻上網連電話 優惠,歡迎致電 35009035 索取報價或填寫以下商業寬頻報價表格索取 PCCW商業寬頻上網連電話 報價

電訊盈科報價表格

聯絡人姓名*


公司名稱*


聯絡電話*


安裝地址*


電子郵件信箱


現時使用的寬頻公司

電訊盈科(網上行)香港寬頻九倉電訊和記寬頻

寬頻公司合約到期日


現時使用的固網電話公司

電訊盈科(網上行)香港寬頻九倉電訊和記寬頻

固網電話公司合約到期日


需要其他公司報價?

香港寬頻九倉電訊和記寬頻

當您於申請表單勾選「我同意」時,表示您已閱讀、瞭解並同意接受本同意書之所有內容。 資料聲明
我同意